FAZOS

Za “Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek” smo izradili natpis od pleksiglasa (plexiglas) u bojama njihovog fakulteta te smo izradili i logo fakulteta od pleksiglasa. Uz izradu natpisa (slova) i logotipa od pleksiglasa izvršili smo i montiranje i postavljanje natpisa u prostorije fakulteta.